Verzekeringsdekking Corona

Dekking Scholen

Er is landelijk afgesproken dat scholen haar deuren sluiten tot en met 6 april 2020, met uitzondering voor ouders met vitale beroepen.

Deze maatregel heeft ook invloed op de invulling van de ’traditionele’  schooldag. Lesprogramma’s komen te vervallen, worden anders vormgegeven of uitgesteld. De impact hiervan is nog niet te overzien.

De indeling van een dag op school waar de kinderen van de ouders met vitale beroepen nog wel komen zal ook anders zijn. Door ziekteverzuim in het personeelsbestand moet er wellicht ook een beroep worden gedaan op vrijwilligers.

In dit kader willen wij u informeren over de dekking van het verzekeringspakket.

  • De strekking van het verzekeringspakket beoogt een dekking voor de periode dat leerlingen onder toezicht staan van de leerkrachten, alsmede bij het rechtstreeks komen en gaan van en naar school. Bij online onderwijs thuis is hiervan geen sprake en staan de leerlingen onder toezicht van de ouders of oppas.

  • Activiteiten die vanuit school georganiseerd en gecoördineerd worden vallen eveneens onder de dekking, waarbij het uitsluitend geldt voor leerlingen die op de school staan ingeschreven. Het aanbieden van opvang in de school aan bijvoorbeeld de kinderen uit de buurt (die niet staan ingeschreven op school) is in beginsel niet gedekt.

  • Het in bruikleen geven van laptops of tablets is uitsluitend verzekerd wanneer u hiertoe een specifieke computer en elektronica dekking voor heeft afgesloten waarbij tevens dekking geldt voor transport en verblijf buiten de school.

  • Ten behoeve van bestuursleden, leerkrachten en overig personeel geldt de ongevallenverzekering gedurende 24 uur. 

  • De kosten verbonden aan het annuleren van reizen, evenementen, uitstapjes enzovoort zijn over het algemeen niet verzekerd.

 

  • Wellicht doet u er goed aan om ouders op hun individuele verantwoordelijkheid te wijzen. Indien zij zorg dragen voor kinderen van derden, en er doet zich een schade veroorzakend evenement voor, dan zal de schade primair op de AVP van deze ouders worden geclaimd.

Onze onderwijsspecialisten staan altijd voor u klaar!

Onze onderwijsspecialisten staan altijd voor u klaar!