Verzekeringsdekking Corona

Verzekeringsdekking Corona

In het kader van Corona willen wij u informeren over de dekking van het verzekeringspakket:

 • De strekking van het verzekeringspakket beoogt een dekking voor de periode dat leerlingen onder toezicht staan van de leerkrachten, alsmede bij het rechtstreeks komen en gaan van en naar school. Bij online onderwijs thuis is hiervan geen sprake en staan de leerlingen onder toezicht van de ouders of oppas. Wellicht doet u er goed aan om ouders op hun individuele verantwoordelijkheid te wijzen. Indien zij zorg dragen voor kinderen van derden, en er doet zich een schade veroorzakend evenement voor, dan zal de schade primair op de AVP van deze ouders worden geclaimd.
 • Activiteiten die vanuit school georganiseerd en gecoördineerd worden vallen eveneens onder de dekking, waarbij het uitsluitend geldt voor leerlingen die op de school staan ingeschreven. Het aanbieden van opvang in de school aan bijvoorbeeld de kinderen uit de buurt (die niet staan ingeschreven op school) is in beginsel niet gedekt.
 • Het in bruikleen geven van laptops of tablets is uitsluitend verzekerd wanneer u hiertoe een specifieke computer en elektronica dekking voor heeft afgesloten waarbij tevens dekking geldt voor transport en verblijf buiten de school.
 • Ten behoeve van bestuursleden, leerkrachten en overig personeel geldt de ongevallenverzekering gedurende 24 uur. 
 • Annulering wegens Corona voor reizen geboekt ná 11 maart 2020 is niet gedekt. Een voorwaarde voor dekking is namelijk annuleren wegens een onzekere gebeurtenis. Gezien Corona al een tijd gaande is kunnen verzekeraars niet meer spreken van een onzekere gebeurtenis. Neem contact op met uw reisorganisatie of boot-, bus-, trein- of vliegtuigmaatschappij of accommodatie (bijvoorbeeld hotel en camping) indien de reis door bijv. een veranderd reisadvies geannuleerd moet worden. De reisorganisatie kan de reis annuleren of omboeken. In veel gevallen kan dit kosteloos. U  krijgt dan bijvoorbeeld een voucher, een kosteloze omboeking naar een andere periode of geld terug aangeboden. Blijven er toch nog kosten over, dan zijn die voor eigen rekening.

  Indien een leerling voor aanvang van de reis Corona krijgt waardoor hij/zij niet mee kan op reis kan hij aanspraak maken op de annuleringsdekking (hier is een doktersverklaring voor nodig).

  Mocht de reis al begonnen zijn en de leerling of medewerker wordt gedurende de reis ziek, dan zijn kosten van eventueel langer moeten verblijven / medische kosten die ter plekke gemaakt moeten worden gedekt indien er bij vertrek een groen/geel reisadvies gold.  

  Als een leerling of medewerker gedurende de reis ziek wordt, in quarantaine moet, en daardoor langer moet blijven dan is er dekking voor noodzakelijke extra kosten voor het langer blijven of naar huis reizen. Er is geen dekking indien het reisadvies van het gebied waar de reis heen gaat oranje of rood is op het moment dat de reis start.

  De kosten voor het afleggen van een coronatest zijn niet gedekt op de doorlopende reisverzekering. Dit geldt ook voor de kosten van een vaccinatiebewijs of inentingspaspoort.

Mocht u vragen hebben dan staan onze onderwijsspecialisten voor u klaar!