Schadevergoedingsplicht werkgever

In Nederland kennen we het begrip werkgeversaansprakelijkheid. In beginsel is het zo dat de werkgever een zorgplicht heeft die hem verplicht zorg te dragen voor een veilige werkomgeving en instructies omtrent gezond / veilig werken. Wordt deze zorgplicht geschonden en lijdt een werknemer schade, dan kan de werknemer de werkgever aansprakelijk stellen.

Voor dit risico heeft u een aansprakelijkheidsverzekering voor onderwijsinstellingen afgesloten. Ook de deelname aan het verkeer van werknemers brengt risico's met zich mee die financiële gevolgen kunnen hebben voor de werkgever. Als werkgever heeft u echter geen invloed op de risico's in het verkeer. De Hoge Raad heeft in een aantal arresten gesteld dat de werkgever een vergoedingsplicht heeft voor de letselschade die werknemers in het verkeer oplopen. Dit maakt dat werkgevers een behoorlijke verzekering moeten hebben afgesloten voor werknemers die zich uit hoofde van hun werkzaamheden in het verkeer bevinden. Vaak wordt dit risico afgedekt middels een WEGAM verzekering, een schadeverzekering verkeersdeelnemers of een schade inzittendenverzekering.

Op basis van de meest recente jurisprudentie heeft een werkgever echter ook schadevergoedingsplicht bij ongevallen tijdens bedrijfsuitjes, bedrijfsfestiviteiten, bedrijfsopleidingen en zakenreizen. Dit gaat derhalve verder dan uitsluitend deelname aan het verkeer.

Conform recente jurisprudentie is het risico van werkgeversaansprakelijkheid het beste te verzekeren middels een combinatie van:
1) aansprakelijkheidsverzekering
2) collectieve ongevallenverzekering
3) schadeverzekering voor werknemers

Raetsheren en Verus kunnen u adviseren over de Schadeverzekering voor Werknemers en indien gewenst een offerte verstrekken.