Motorvoertuigen & Werkmaterieel in het lespakket

Binnen het (praktijk)onderwijs wordt gebruik gemaakt van bijvoorbeeld een tractor of heftruck, maar ook motorvoertuigen zoals auto’s en motoren kunnen onderdeel zijn van het lespakket. Dit brengt specifieke risico’s met zich mee welke niet standaard zijn verzekerd binnen het basispakket.

Er kan niet alleen schade ontstaan aan objecten zelf ( eigendom van school of derden) maar er kan ook schade aan derden ontstaan. Schades die ontstaan door gebruik van motorvoertuigen zijn niet gedekt onder de aansprakelijkheidsverzekering van de school. Volgens de wet is het verplicht om voor een motorrijtuig, een voertuig of machine die zichzelf motorisch kan voortbewegen, een eigen WA-verzekering af te sluiten.

Het kan zijn dat er binnen uw onderwijsinstelling een dergelijke verzekering is afgesloten, echter kennen veel standaard verzekeringen uitsluitingen bij gebruik zonder rijbevoegdheid. Ook bij opleidingen ‘autotechniek’ worden met enige regelmaat voertuigen van bijvoorbeeld leerkrachten of ouders gerepareerd of onderhouden. De risico’s die hieraan verbonden zijn vallen ook buiten de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering.

Raetsheren en Verus kunnen u van passend advies voorzien.