Stageovereenkomst

In het collectieve verzekeringspakket van Verus is schade veroorzaakt door het handelen of nalaten van een stagiair in verband met de uitvoer van de stage-activiteiten verzekerd. Brengt de stagiair schade tijdens zijn/ haar stageperiode toe aan eigendommen van anderen, zoals eigendommen van de stagegever of diens klanten, dan is niet de stagiair maar de stagegever resp. het leerbedrijf aansprakelijk. De aansprakelijkheid kan gebaseerd zijn op die van de stagegever als werkgever (artikel 7:661BW) of de aansprakelijkheid van de stagegever op grond van de onrechtmatige daad van de stagiair (artikel 6:170BW).

De aansprakelijkheid in de stageovereenkomst moet in overeenstemming zijn met het wettelijk kader, anders kan dit tot een dekkingsprobleem leiden. In de praktijk blijkt echter dat met diverse modellen voor de stageovereenkomst wordt gewerkt. Het is van essentieel belang dat de stageovereenkomst met de juiste (juridische) bewoording is opgesteld. Wij raden u dan ook dringend aan om onderstaand model stageovereenkomst te gebruiken.
Download model stageovereenkomst